Robokaland „ON” 

Eldörrent a startpisztoly a Nemzeti Tehetségprogram – NTP-TFJ-22-0085 számú –  A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása –  pályázat kapcsán, melyben hárommillió-kétszázkilencvenezer forint értékű robotikai eszközt nyert  iskolánk. A géppark megérkezett és hamarosan birtokba vehetik a diákok.

A mai kor gyermekeinek, diákjainknak nagyon fontosak a digitális eszközök, a látvány és élményszerűség. Nevelőtestületünk figyelembe veszi ezt, így az eszközök segítségével még nagyobb hangsúly kaphat a természettudományos és logikai gondolkodás megalapozása.  Digitális kultúra és matematika órákon, valamint szakkörökön is használhatók a robotikai önjáró eszközök, segítve a játékos, élményszerű tanulást. A tehetséges alsós és a felsős nebulók megtanulják a programozás alapjait, az algoritmikus gondolkodást. Bízunk abban, hogy a kreatív, alkotó munka során fejlődik majd a tanulók együttműködési képessége is.

A projekt során az intézmény a szülőkkel és a tanulókkal is ismerteti majd a tehetséggondozó programot.

A hétvégi értekezlet első napirendi pontjaként Grexáné Márta Andrea igazgatóhelyettes ismertette a tantestülettel a pályázat célkitűzéseit.

                                                                                                          Hamvas Gabriella

 

Könyvjelzőkhöz Közvetlen link.