Iskolagyűlés 2018. 09. 12

Tanulni, eredményesen felkészülni csak az iskolában lehet A 2018/19-es tanév első iskolagyűlésén 1021 Aranyos diákot köszönthetett Kantár Attila igazgató úr. A tanév indításához elengedhetetlen információk ismertetése után röviden értékelte az elmúlt évet, melynek során megállapította: örvendetesen javul az osztályok tanulmányi átlaga, aggodalomra ad viszont okot a hiányzások magas száma. „Tanulni, eredményesen felkészülni csak az iskolában lehet”− mondta. Felhívta a tanulók figyelmét arra, hogy a hatályos jogszabályok értelmében a szülő három napot igazolhat, az igazolásokat egy héten belül el kell juttatni az osztályfőnökhöz, ezen határidőn túl a hiányzás igazolatlannak minősül. 250 óra mulasztás után, ha a nevelőtestület nem járul hozzá az osztályozóvizsga letételéhez, a tanuló köteles évet ismételni. Fontos, hogy az orvosi igazolást a szülő is írja alá. A tanév rendje szerint az általános iskolai tagozaton 6, gimnáziumi tagozaton 7 tanítás nélküli munkanapot tervez az intézmény, amelyek közül kettő témája kötött (pályaorientációs és diáknap). Idén is lesznek témahetek (pénzügyi és vállalkozói, fenntarthatósági valamint digitális témahét), kompetenciamérés, idegen nyelvi és NETFIT mérés. Az első félévben négy alkalommal − október 13., november 10., december 1., december 15. − készülhetünk szombati tanítási napra. Cserében hosszú hétvégéket és a tervek szerint két nappal hosszabb téli szünetet élvezhetünk. Igazgató úr ismételten nyomatékosította a Házirend néhány pontját: • Fontos a pontosság: a tanítási óra előtt legalább 10 perccel meg kell érkezni. • A tanóra zavarása fegyelmi vétség. Aki nem együttműködő, nem az elvárásoknak megfelelően dolgozik, büntetést kap. • A felmentetteknek kötelező részt venniük a gyógytestnevelés órákon, ugyanígy kötelezőek a fejlesztő foglalkozások is az adott tanulóknak. • A szakköri, sportköri, napközi jelentkezés egész tanévre szól. • A hetesek és az ügyeletesek a leírásoknak megfelelően járjanak el. • Tanítási időben az iskola területét a tanuló csak az osztályfőnök vagy az igazgatóhelyettes írásos engedélyével hagyhatja el – csak így tudunk érte felelősséget vállalni. • Az iskola nem divatbemutató helyszíne. Szerényen, tisztán, elegánsan jelenjetek meg. • A tanulmányi munkához nem szükséges értéktárgyakért, mobiltelefonokért az iskola nem vállal felelősséget. A telefont az óra alatt ki kell kapcsolni, kivéve, ha azon valamilyen tanórai feladatot oldanak meg. • A közlekedési eszközöket a kijelölt parkolóhelyeken kell elhelyezni. • Az iskola egész területén és környezetében tilos a dohányzás és az elektromos cigaretta használata. Drogot, alkoholt behozni, terjeszteni, fogyasztani szigorúan tilos. • Az ünnepségeken kötelező a fekete-fehér ünneplő ruha és a fiúknak az iskolai nyakkendő. A fentieken túl a gimnáziumi tagozati gyűlésen elhangzott, hogy tavaly végzett diákjaink komolyan vették az érettségit, nem hagyták cserben tanáraikat, különösen szép szóbeli feleletek is elhangzottak. Dicséret illeti az előre hozott érettségit tett tanulókat. Fontos szem előtt tartani, hogy 2020-tól a felsőoktatásba csak középfokú nyelvvizsgával és egy emelt szintű érettségivel lehet bekerülni. 67 tanulónk rendelkezik már sikeres nyelvvizsgával. Ebben a tanévben 60 pályázó nyerhet ingyenes középfokú nyelvvizsgára felkészítő tanfolyamon való részvételi lehetőséget a Nyíregyházi Egyetem és az Arany János Gimnázium közös pályázatának köszönhetően. A végzősök számára legfontosabb dátumok is elhangzottak: május 2. az utolsó tanítási nap, május 6-tól kezdődnek az írásbeli, június 17-től a szóbeli érettségi vizsgák; az emelt szintű vizsgák kezdete június 5. „Legyetek büszkék, hogy Aranyos diákok vagytok! – mondta végezetül Kantár Attila igazgató úr. − Eredményes és sikeres tanévet kívánok!”

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.