Munkaközösségvezetők

Nagy Péter Kristóf

angoltanár, munkaközösségvezető

nagy.peter.kristof@aranyjnyh.hu http://facebook.com/nagypkristof

Szüleim pedagógusok – pályaválasztásomban meghatározó volt ez az indíttatás. Már főiskolás korom kezdetétől tanítok angol nyelvet különböző korosztályú diákoknak, és ez, valamint a diploma megszerzése után a tanári pályán eltöltött több mint tizenhat év megerősített abban, hogy számomra megfelelő hivatást választottam. Szeretek tanítani. Számos tanítványom tett már sikeres középfokú és felsőfokú nyelvvizsgát, ért el jó eredményt mind a régi, mind az új típusú érettségi vizsgákon közép- és emelt szinten egyaránt. Néhány volt tanítványom maga is angolszakot végzett. Folyamatosan versenyeztetem az erre fogékony tanulóimat, rendszeresen részt veszünk megyei és országos tanulmányi versenyeken.

Az angol nyelvet 1988-ban kezdtem el tanulni, komolyabban 1994-től foglalkozom vele. 1996-ban középfokú, majd 1998-ban felsőfokú állami nyelvvizsgát szereztem belőle. 1998-ban felvételt nyertem a Nyíregyházi Főiskola (akkori nevén: Bessenyei György Tanárképző Főiskola) angol-számítástechnika szakpárjára. A nyelvészet, a fonetika mindig a kedvenc érdeklődési területemhez tartozott, leginkább a különböző dialektusok tanulmányozása foglalkoztatott és mind a mai napig foglalkoztat. A nyelv mellett az angolszász kultúrát és civilizációt (elsősorban az amerikait) is tanulmányoztam a főiskolán. Főiskolai diplomámat[1] egyetemire[2] egészítettem ki a Debreceni Egyetem kiegészítő angol szakán alkalmazott nyelvészet szakirányon. Szakdolgozatomat – amely később könyv formájában is megjelent – a brit és az amerikai angol nyelvi variációk a magyarországi nyelvtanításban betöltött szerepéről írtam. Az egyetemi diploma megszerzése azért is elengedhetetlenül fontos volt a számomra, mert terveimben a PhD tudományos fokozat megszerzése is szerepelt. 2008-ban felvételt nyertem a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskolája Nevelés- és Művelődéstudomány Doktori Programjára. 2011 szeptemberében abszolutóriumot szereztem. Kutatási területem a köz- és a felsőoktatásban tanuló diákok, hallgatók internethasználati szokásainak a megismerése, az eredményeket az oktatói munka hatékonyságának növelésére igyekszem fordítani. Bár a disszertációm jelentős része készen van, a doktori fokozat megszerzését határozatlan időre elhalasztottam. Számos tanulmányom megjelent különböző neveléstudományokkal, illetve társadalomtudományokkal foglalkozó folyóiratban.

Tanári tevékenységemet a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban kezdtem frissdiplomásként 2002-ben. Hamar a gyakorlatban is tapasztalatokat szereztem a tanári hivatással járó feladatokban. Fél éve dolgoztam tanárként, amikor a Nyíregyházi Főiskola Angol Tanszéke megkeresett, hogy vállaljak szakvezetői szerepet az angol nyelvtanár egyszakos hallgatók külső iskolai gyakorlati képzésében. Szakvezetőként másfél évig dolgoztam 2004 májusáig, amikor a főiskola az angol nyelvtanári képzést megszüntette. Ugyanebben az évben belekerültem abba a csoportba, amely az iskolában a nyelvi előkészítő évfolyam angol nyelvtanítási programjának kidolgozásáért volt felelős. Két „nulladik évfolyamon” is tanítottam heti nyolc órában. Többször vittem angliai tanulmányi kirándulásra diákcsoportokat. Meghatározó élmény volt ebben az iskolában dolgozni, hiszen itt tanultam bele a tanmenetkészítésbe a NAT és a kerettanterv, illetve az ezeken alapuló helyi tanterv és pedagógiai program figyelembevételével, valamint lehetőségem nyílt alsótagozatos tanulókkal is foglalkoznom. Bár a harmadik-, negyedikosztályos diákokkal is megtaláltam a közös hangot, mégis ebben az intézményben tudatosult bennem, hogy az idősebb diákok oktatására vagyok a leginkább alkalmas.

Tanári munkásságom közel felét a felsőoktatásban töltöttem. 2007 és 2014 között a Nyíregyházi Főiskolán dolgoztam a Társadalom- és Kultúratudományi Intézet oktatójaként. Elsősorban informatikával, digitális kommunikációval kapcsolatos tárgyakat oktattam, de gyakran kamatoztathattam az angoltanári végzettségemet is, mivel az Intézetben folytatott munkám lehetővé tette, hogy ötvözzem az angol nyelvészeti ismereteimet az informatikai tudásommal. Részt vettem a tanárszakos hallgatók képzésében is, nekik elektronikus tananyagfejlesztéssel kapcsolatos tárgyakat oktattam. Főiskolai oktató tevékenységem mellett is folyamatosan készítettem fel nyelvvizsgára, érettségire diákokat, illetve az emelt szintű érettségiztetésben aktívan részt vettem.

A főiskolai oktatómunkám mellett néhány hónapot helyettesítettem óraadóként a Bökönyi Barota Mihály Általános Iskolában, ahol betekintést nyerhettem a halmozottan hátrányos helyzetű diákokkal való foglalkozás nehézségekkel teli szépségeibe. Talán ennek az élménynek a hatására mondtam fel a Főiskolán 2014-ben, és tértem vissza véglegesen a közoktatásba. Először Tokajban dolgoztam a Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban (2014-től 2015-ig), ahol szintén sok hátrányos helyzetű diákkal találkozhattam.

2015 augusztusában a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium gimnáziumi tagozatán kaptam állást, ahol kiemelkedő képességű diákokkal is foglalkozhatom. Részt veszek a négyosztályos gimnázium angoltagozatán tanuló diákok oktatásában, de vannak testnevelés-, sporttagozatos osztályaim, valamint nyolcosztályos gimnáziumi csoportjaim is. Számítástechnika szakos tanári végzettséggel is rendelkezvén, az IKT-eszközök mindennapos használata nem okoz számomra semmilyen nehézséget. A gyerekek online felületeken keresztül is elküldhetik a beadandó dolgozataikat. Én szerkesztem az iskola honlapját, a hivatalos facebook oldalát és youtube csatornáját. Az elmúlt évben az iskolavezetéssel egyeztetve a diákok bevonásával készítettem az iskoláról egy promóciós kisfilmet, célként tűztem ki magam elé, hogy a következő években további, az iskola imázsát építő filmeket forgassak.

Szakmai fejlődésem érdekében rendszeresen tájékozódom a legújabb módszertani lehetőségekről, részt veszek akkreditált továbbképzéseken (A tanulási zavarokkal és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók felismerése és pedagógiai segítésének módszerei; Felkészítés érettségi vizsgaelnöki feladatok ellátására; Az idegennyelv-tanulás elméleti és gyakorlati kérdései a nyelvi előkészítő évfolyamon; Idegen nyelv szakos (angol) tanárok továbbképzése célnyelvi környezetben – University of Wolverhampton), de neves külföldi egyetemek online kurzusait (Introduction to Communication Science, a University of Amsterdam nyolchetes online kurzusa; Internet History, Technology, and Security, a University of Michigan tízhetes online kurzusa; E-learning and Digital Cultures, The University of Edinburgh öthetes online kurzusa; Social Network Analysis, a University of Michigan nyolchetes online kurzusa) is előszeretettel abszolválom.

A Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (Hungarian Educational Research Association) IKT szakosztályának (http://hera.org.hu/ikt-szakosztaly/) 2012, az egyesület alapítása óta tagja vagyok. Az egyesület angol nyelvű folyóiratának, a Hungarian Educational Research Journal-nek (http://herj.lib.unideb.hu/oldal/index/imprint) 2013 óta idegen nyelvi lektora vagyok. A folyóirat online megjelenésének (newsletter, facebook profil) menedzselése is az én feladatom.

Szakmai konferenciákon előadóként is igyekszem részt venni. Az elmúlt években előadást tartottam a prágai Károly Egyetemen (2014-ben, 2015-ben), a Debreceni Egyetemen (2014-ben, 2015-ben), a Nyíregyházi Főiskolán (2008-ban, 2009-ben, 2010-ben, 2011-ben, 2014-ben, 2015-ben), a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen (2014-ben).

[1] Angol nyelv és irodalom – számítástechnika szakos általános iskolai tanár végzettséget szereztem.
[2] Angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár végzettséget szereztem.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.