Tehetséghidak
Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása

Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítása

a
TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú „Tehetséghidak Program” című kiemelt
projekt keretében

A
MATEHETSZ a projekt keretében írta ki pályázatát csoportos tehetségsegítő
tevékenységek megvalósítására. Intézményünk erre a pályázatra sikeres
pályaművet nyújtott be, így a megvalósítás időtartamában, 2015. január 3. –
április 15. között lehetőségünk nyílt:

– versenyfelkészítő szakkör,

– gazdagító programpár,

– a szülő – diák – pedagógus kapcsolatrendszer
fejlesztése érdekében további tanórán kívüli tevékenységek megvalósítására.

A program megvalósítása során célunk a matematika
népszerűsítése volt, annak bizonyítása, hogy a tanulók számára nehéznek
minősített matematikát is lehet játékosan és élvezetesen művelni.

Versenyfelkészítő szakkör

A szakkör szervezésének célja a
versenyekre felkészítés, 11-12. évfolyam emelt szintű
fakultációs képzéséhez szükséges ismeretek mélyítése, az emelt szintű
érettségit megalapozó adott témakörhöz tartozó ismeretek szélesítése,
matematikához kötődő életpályára készülés, a tantárgy szerteágazó felhasználási
lehetőségeiből válogatás és az önálló tanulás képességének fejlesztése.

Ebben az alrészben került sor a
klubfoglalkozásra és a kémiai kísérletek bemutatójára, melyen meghívásunkra a
város több iskolájából érkeztek érdeklődő diákok.

A klubfoglalkozás időpontja, március
26-a előtt már a tervezett programjaink többsége lezajlott, már átéltük, hogy
mennyire élvezik a résztvevők a nekik szervezett feladatokat. Szerettük volna
ezt a kellemes érzést másokkal is megosztani, más iskolák tanulói számára is
megmutatni, hogy a közkedvelt számítógép a játék mellett mennyi hasznos
információt, a tananyag megértését segítő feladatot, és a matematikai
kompetenciákat fejlesztő játékot, animációt és programot biztosít a számunkra.
2 fő 5. és 2 fő 6. évfolyamos tanuló alkotott egy csapatot. Tanulók érkeztek a
Szent Miklós Görögkatolikus, a Vécsey Károly, a Móra Ferenc, a Móricz Zsigmond
Általános Iskolákból, a Szent
Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú
Művészeti Iskolából
és a Zelk Zoltán Tagintézményünkből. Saját
tanítványainkkal együtt 28 gyerek, 8 szakköri tag, 7 mentor és négy fejlesztő
tanár vett részt ebben a programban. A tartalmas, szórakoztató online
feladatokkal való foglalkoztatás, azonnali kiértékelés és megbeszélés, a
mediball és a képrejtvényfejtés maradandó élményt nyújtott minden résztvevőnek.
A vendég gyerekek, és az őket kísérő pedagógusok szerint is nagyon jó programot
sikerült lebonyolítanunk.

A kémiai kísérleteket a Spektrum
Televízió Brutális kémia című műsorából ismert Nagy Gergő Zoltánt mutatta be. A
programot nagy érdeklődés kísérte. A Szent Imre Katolikus, a Kossuth Lajos
Evangélikus és az Eötvös József Gyakorló Gimnáziumokból és Általános Iskolákból
60 fő, a Móra Ferenc Általános Iskolából, a Zelk Zoltán és a Szőlőskerti
Tagintézményeinkből, valamint a Nyíregyházi Főiskoláról 30 fő vett részt a
bemutatón. Tudósítottak a programról a helyi TV csatornák és a helyi újság
képviselője is. Saját tanulóink és dolgozóink közül több mint 300 fő élvezte a bemutatót.
Az előadó minden kísérlethez fűzött magyarázatot, többször utalt a matematika,
mint eszköz szerepére. Ebben az emlékezetes két órában mindannyian közelebb
kerültünk a kémia világához.

Gazdagító programpár

A programrész 14 óra szabadidős és
12 óra intenzív, hétvégi foglalkozást tartalmazott. Célunk az volt, hogy
oldottabb formában mutassuk be a matematikai kompetenciák fontosságát, mely
jelen van a művészetekben, rejtvényekben, zenében, sportban, logikai
játékokban. A programban, tanulóink idő és eszközigényes feladatokat kaptak. Munkájukat
mentorok segítették, akik mindegyike emelt szintű matematika fakultáción készül
egy, a tárgyat igénylő életpályára.
Odaadással, türelemmel és szeretettel
bántak a kisebbekkel, követendő mintát adtak, együttműködésük erősítette a
közösséget.

Megmutattuk a terület- és
térfogatszámítás szemléletes, gyakorlatias megvalósítását. IKT eszközök
alkalmazásával biztosítottuk a felfedezés örömét, a szemléletességet, az
ok-okozati összefüggések megláttatását, a bizonyítások és az ellenőrzés
igényének kialakítását. Tehetséggondozó tevékenységünkben a sport, a művészeti
nevelés, a szaktárgyi tehetségfejlesztést helyeztük a középpontba. Legfontosabb
eszközünk a számítógép volt. Két közeli gépteremben két csoportra osztva
oldottuk meg az online feladatokat, de a lazító elfoglaltságok, a manuális
játékok, kártyajáték, prezentációk megtekintése, rajzok készítése, különböző
sportok művelése és az étkezések mindenki számára együttes tevékenységet
jelentettek.

Szülő-diák-pedagógus lazító program

A tanulók és a szülők programba
történő bevonása a Gazdagító programpárhoz hasonlóan történt. A szülők
általában nem ismerik a számítógép tanulást segítő szerepét, így örömmel vették
a vele való ismerkedést, ki-kipróbáltak 1-1 feladatot, játékot. Sokan elvitték
a felhasznált linkek listáját.

A makrobiotikus ételek, alapanyagok
bemutatása, kész ételek kóstolása és az étkezési tanácsadás is nagy sikert
aratott. Délután26 fős csoportunk tett látogatást a LEGO Manufactoring
nyíregyházi gyárában, amely a gyerekek és felnőttek számára is nagy élmény
volt.

Pályázati
programfelelős: Románné Balogh Gizella.

Programban részt vett pedagógusok:

Fejes Sándor, Kalenda Mihályné, Kalenda Mihály,
Némethné Fábián Katalin.

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.