Tapasztalj és láss

NTP-MTTP-17-0261 számú

Tapasztalj és láss – a geometriai szemlélet fejlesztése

című pályázat összegzése
A 2016/17-es tanévben a matematika munkaközösség ismételten sikeresen pályázott, hogy játékosan gyakorlati tapasztalatok révén fejlessze a sík- és térgeometriai szemléletet. A feladatok megvalósítására 1 200 000 Ft támogatást nyertünk.
A programot a 20 fős természettudományi tehetséggondozó szakkör tagjainak részvételével Jósvai Gabriella és Románné Balogh Gizella pályázatírók és szakkörvezetők valósították meg.
A pályázat célja és munkamódszere
A tanulók számára nehéz matematikát is játékosan és élvezetesen szeretnénk művelni. Stabil ismeretekhez gyakorlatias, felfedezésre és tapasztalatokra épülő módszerekkel jutottunk el.
Közel négy évtizedes pedagógiai tapasztalatunk alapján elsősorban a geometriai ismeretek megerősítése volt a cél. Síkidomokat, él-és laphálózatokat, egyszerű és összetett testeket, szemléltető eszközöket építettünk közösen a diákokkal. Mértünk, szerkesztettünk, ragasztottunk, következtettünk, térlátást és logikai készséget fejlesztettünk, élveztük a felfedezés örömét.
A 60 órás szakköri foglalkozások keretében a tapasztalatokat bizonyítani is kellett. Alakzatok elől- oldal-felülnézeteinek megállapításakor a diákok a minimálisan és maximálisan szükséges elemeket is meghatározták. Számítógépes logikai játékokban magasabb szintre jutottak el, útmutatást, segítséget adtak a társaiknak Különleges testek, Szimmetriaviszonyok és következményeik a geometriában, Geometria az életünkben címmel- művészet, építészet, ppt-k elkészítésével szolgálták a kitűzött cél megvalósítását.
Fejlődött a szókincsük, kommunikációs készségük, logikai gondolkodásuk, szociális kompetenciájuk, önbizalmuk, önismeretük.
A foglalkozásokon kooperatív csoportmunkával készítették a geometriai alakzatokat kartonból, hungarocellből, hurkapálcából. A csoport vezetője gondoskodott az egyenletes feladatmegosztásról, a feladatok megértéséről és elvégzéséről. Egymás munkájára szükség volt, mindenkinek el kellett végeznie a saját részét.
A közös munka fejlesztette az együttműködési készséget, empátiát és segítségadási motivációt, ezáltal pozitív, megértő légkört teremtve szerezhetek a diákok új ismereteket.
A létrehozott alakzatokból és testekből méréseket végezve olyan adatbázist hoztak létre, amelyből közösen vonták le a következtetéseket. Mindenkinek volt sikerélménye. A létrehozott testekből újakat építve azok különböző nézeteit gyakorolták. A sokféle feladatból (alakzatok, testek, ezek összeépítése, számítógépes szimulációk, ppt-k, logikai játékok-malom,sakk, sudoku, internetes…) mindenki megtalálta, amelyikben ő a jó. A sikerélmény növelte az önbecsülésüket, a tudás értékét.
Minden kétórás foglalkozásból 20 perc játék volt. Megtanulták és/vagy gyakorolták az amőba-malom-sudoku-sakk-Rubik és egyéb társasjátékok,1-2 kártyajáték (saját választás alapján), térlátást, gyorsaságot, becslést, logikai gondolkodást igénylő számítógépes játék szabályait. Az utolsó foglalkozásra mindemki hozhatott matematikai rejtvényt és a szakkörvezetők is készültek feladványokkal, képrejtvényekkel.
A szakköri foglalkozásokat a Csodák Palotájában,
a LEGO Manufakturing nyíregyházi gyárában szervezett 1-1interaktív foglalkozás, Remete László a Debreceni Egyetem oktatója és doktorandusza szabályos testekről tartott előadása, mandala készítés, a Nyíregyházi Egyetem 3D-s nyomtatójával ismerkedés, egy 3 napos Zempléni-hegységben szervezett tábor, a város iskoláiból érkező tanulókkal szervezett közös foglalkozás és a sok logikai játék tette élvezetesebbé.

A 3 napos tábor a szakmai feladatokon kívül túrázást, közös vacsorakészítést, kártyacsatát, sportolást, mandalakészítést és rejtvényfejtést is lehetővé tett.
A Nyíregyházi Egyetem 3D-s nyomtatójával való ismerkedés a logikus gondolkodás fejlesztésén túl kikapcsolódás is.
A 2-2 órás foglalkozásokon, a táborban, az üzemlátogatás során számukra különleges, érdekes és szórakoztató feladatokat kellett megoldaniuk. Megtanulhattak olyan tartalmas, logikai gondolkodást fejlesztő, közösségi játékokat, logikai számítógépes játékokat, amelyek már veszítettek a népszerűségükből. A játékosság, a felfedezés és tapasztalás öröme hatotta át az egész programot.
Szemléltető anyagaink és az eszközeink gyarapodtak:2 db hungarocellvágó, 3 db sakktábla, 2 db sakkóra, 3 db ragasztópisztoly, 1 polydron készlet, 1 db fényképezőgép töltővel és elemekkel, számtalan test térben és síban a hálójával.
Sok, később is használható testet készítettünk hungarocellből és kartonból. A diákok rendkívül élvezték a hungarocellvágóval való tevékenységet és a polydron készlet kreatív használatát.
A résztvevők megtapasztalták, hogy a nehezen tanulható matematikát is lehet élvezettel és eredményesen művelni. Ezt a pozitív attitűdöt fogják a környezetükben közvetíteni. A foglalkozások során szélesedett a látókörük, pályaválasztásukat megalapozó ismereteket kaptak. Megtapasztalták a tudás, a felfedezés és a közösséghez tartozás örömét, a közösség motiváló erejét. Pozitív személyiségjegyeik (önbizalom, önismeret, határozottság, tenni akarás, empátia, lényeglátás, elvonatkoztatás…), kommunikációs, problémamegoldó készségük fejlődött. Tartalmas szórakozási lehetőségeket próbáltak ki.
Románné Balogh Gizella és Jósvai Gabriella pályázati programfelelősök

[Not a valid template]

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.