Közösségi szolgálat


A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 6. §(4) alapján az érettségi vizsga megkezdésének
feltétele
50 óra (1 óra=60perc) közösségi szolgálat elvégzésének igazolása,
melyet először 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell
a tanulónak teljesítenie.

A
közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések (20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet)

133.
§ 
(1)173 A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének
felelőssége a tanuló választása alapján az iskolai közösségi szolgálat
megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit szervezetnél, illetve a
lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá
tartozó szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján
magánszemélynél vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a
tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő
feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a feladattal
megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az
iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a
közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet.

(2)174 A közösségi szolgálat keretei között

a) az
egészségügyi,

b) a
szociális és jótékonysági,

c) az
oktatási,

d) a
kulturális és közösségi,

e) a
környezet- és természetvédelemi,

f) a
katasztrófavédelmi,

g) az óvodás
korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel
közös sport- és szabadidős,

h) az egyes
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és
baleset-megelőzési

területen folytatható tevékenység.

(2a)175 A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott
munkaköri feladatok ellátására nem irányulhat.

(2b)176 A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. §
(2) bekezdés szerinti intézményben is teljesítheti.

(3)177 A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában
meghatározott tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítania.

(4)178 A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi
meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére
időkeretet biztosít.

(5)179 A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében
koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen
– legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró foglalkozást
tart.

(6) A
közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi
szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről
hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

(7) A
közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése
alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

(8) A
közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti,
hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

(9) A
közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként

a) a
tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely
tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás
tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,

b) az
osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a
közösségi szolgálat teljesítését,

c)180 az iskola a közösségi szolgálat
teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít
ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél
marad,

d) az iskola
a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési
szabályzatában rögzíti,

e) az iskolán
kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek
együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a
megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás
időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét.

 

Iskolánk együttműködési megállapodást kötött:

Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete (4400 Nyíregyháza, Malom u. 3.) – Domokos János, 42/504-640, szabolcsszatmarberegmegye@voroskereszt.hu

Állatbarát Alapítvány (4400 Nyíregyháza, Csatorna u. 2.) – Raska Andrea, 42/727-736

Mustárház Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20) – Dombóvári Gábor, 42/400-344

Köz-Pont Ifjúsági Egyesület (4028 Debrecen, Dembinszky utca 33.) – Bálega János, 30/718-8649

Nyírség Könyvtár Alapítvány
(4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 22.) –
Hernádi Szilvia, 30/642-5288, hernadiszilvi@freemail.hu

Eszterlánc Északi Óvoda (4400 Nyíregyháza Tas utca 1-3.) – Szikszainé Kiss Edit, 42/447-310, eszterlancovoda@t-online.hu

Magyar Lovaskultúra Társaság (4400 Nyíregyháza Tiszavasvári út 52.) – Pócsik Gábor, 70/4132856

Első Nyíregyházi Lions Club
közhasznú egyesület (4400 Nyíregyháza, Csipke u. 20/a)

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság (4400 Nyíregyháza, Damjanich u. 4.-6.) – Jenei Erika, 30/ 242-2860, jenerika@freemail.hu

E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület (4400 Nyíregyháza Szabolcs u. 6.) – Tömöri László, 42/423-818

Most Élsz Egyesület (4405 Nyíregyháza, Bor utca 58.)

AFS Magyarország Nemzetközi Csereprogram Alapítvány (1123 Budapest, Alkotás u. 37. I./6) – Toldi Zsuzsanna, 20/3372992

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói út. 24.)

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza Erdő sor 5.)

Nyíregyházi Rendőrkapitányság (4400 Nyíregyháza Stadion utca 1-5.) – Gurbán Csaba r.főhadnagy, 20/6205008

Kalimáris Egyesület (4400 Nyíregyháza Budai Nagy Antal u. 22.)

Kelet-Magyarországi Szociális Szolgáltató Központ (4400 Nyíregyháza Bocskai utca 49.)

Emmaus Evangélikus Szeretetotthon (4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes utca 160/a.)

Ridens Szakképző Iskola (4400 Nyíregyháza Széchenyi u. 34-38.)

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.