Gimnáziumi tanárok

Bajzáth Szilvia
pedagógus II.
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, könyvtáros Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1997
Angol irodalom és nyelv szakos tanár, Nyíregyházi Főiskola, 2006
Okleveles könyvtárpedagógia tanár, Debreceni Egyetem, 2012
Okleveles angol nyelvtanár, Miskolci Egyetem, 2016
Baráthné Juhász Judit
pedagógus II.
Bessenyei György Tanárképző Főiskola, magyar nyelv és irodalom, gyors- és gépírás szakos tanár 1999
Kossuth Lajos Tudományegyetem, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár 2003
Bencze Nóra
pedagógus II.
Nyíregyházi Főiskola Bessenyei György Tanárképző Főiskola Jogutódintézménye, 2004. biológia-kémia
Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai kar, 2010. biológia
Nyíregyházi Főiskola 2014. okleveles kémiatanár
Nyíregyházi Főiskola 2013. mentor.vezetőtanári
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2019. közoktatásvezető
Dr. Bódi Antalné
pedagógus II.
Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 1990. okleveles biológia-kémia szakos középiskolai tanár
Domokos Andrea
osztályfőnök, pedagógus I.
Bessenyei György Tanárképző Főiskola, biológia-háztartásökonómia és életvitel szakos tanár
KLTE biológia szakos tanár, DE etika szakos tanár
Fejes Sándor
osztályfőnök, munkaközösség-vezető, pedagógus II.
szociálpedagógus és matematika szakos tanár, etika szakirány, Nyíregyházi Főiskola, 2003
matematika szakos tanár, Debreceni Egyetem 2008
Feketéné Homoródi Rita
osztályfőnök, pedagógus I.
magyar nyelv és irodalom szakos tanár és kommunikációs szakember, Nyíregyházi Főiskola 2004
Nyíregyházi Egyetem 2016 mesterképzés, okleveles magyartanár
Ferenczné Rajtmár Anita
pedagógus II.
biológia-földrajz
földrajz
Halász Levente
pedagógus II.
Nyíregyházi Főiskola 2006. testnevelő tanár
Nyíregyházi Egyetem 2013 mesterképzés
2022 Nyíregyházi egyetem szakedző folyamatban
Jósvai Gabriella
osztályfőnök, pedagógus II.
Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1988 tanító
Bessenyei György Tanárképző Főiskola 1989, matematika tanár
Nyíregyházi Egyetem 2011 mesterképzés, középiskolai matematika tanár
Kalenda Mihály
osztályfőnök, mesterpedagógus
Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1991 matematika-fizika szakos általános iskolai tanár
ELTE TTK, fizika szakos tanár 1997
Nyíregyházi Főiskola okleveles matematikatanár 2012
BME közoktatási vezető szakvizsga 2002
Kalenda Mihályné
osztályfőnök, pedagógus II.
Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1991 matematika-fizika szakos általános iskolai tanár
ELTE TTK, fizika szakos tanár 1997
Debreceni Egyetem matematika szakos tanár 2004
Eszterházi Károly Főiskola pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára 2011
Karaszné Kovács Marianna
osztályfőnök, munkaközösség-vezető, pedagógus II.
Földrajz-rajz szakos általános iskolai tanár 1986
Okleveles vizuális- és környezetkultúra tanár 2014 Nyíregyházi Egyetem
Király Veronika
pedagógus II.
Francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, Debreceni Egyetem
Okleveles középiskolai angoltanár, Miskolci Egyetem
fejlesztőpedagógus, Nyíregyházi Egyetem
Pedagógus szakvizsga, Nyíregyházi Egyetem, Preventív és korrektív pedagógiai pszichológia szakterület
Lamosné Szabados Enikő
osztályfőnök, munkaközösség-vezető, pedagógus II.
Magyar-történelem szakos általános iskolai tanár (1999), Bessenyei György Tanárképző Főiskola
Miskolci Egyetem - történelem szakos bölcsész és középiskolai tanár (2001)
Nyíregyházi Egyetem - okleveles magyartanár mesterképzés (2014)
Makláriné Kladiva Gabriella
osztályfőnök, pedagógus II.
Magyar-történelem szakos általános iskolai tanár (1995) - Bessenyei György Tanárképző Főiskola
Miskolci Egyetem - magyar szakos bölcsész és középiskolai tanár (1998)
Nyíregyházi Egyetem - okleveles történelemtanár mesterképzés (2014)
Mártonné Szlávik Tünde
osztályfőnök, mesterpedagógus
Történelem szakos általános iskolai tanár és népművelő (1991) Bessenyei György Tanárképző Főiskola
Magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár (2006) Nyíregyházi Főiskola
Okleveles történelemtanár mesterképzés (2014) Nyíregyházi Főiskola
Mentori, vezetőtanári szakvizsga (2017) Nyíregyházi Egyetem
Méhesné Szabó Piroska
pedagógus II.
Bessenyei György Tanárképző Főiskola, történelem - német nyelv és irodalom szakos tanár (1995)
ELTE gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár (2008)
ELTE Bölcsészettudományi karán német nyelv és irodalom szakos bölcsész
Mentori, vezetőtanári szakvizsga (2017) Nyíregyházi Egyetem
Nagy Attila
pedagógus I.
2004 Testnevelő tanár
2006 Testnevelő tanár MSC
Némethné Fábián Katalin
osztályfőnök, pedagógus II.
Matematika-fizika szakos általános iskolai tanár (1992) Bessenyei György Tanárképző Főiskola
Informatika szakos tanár (1995) Kossuth Lajos Tudományetegyetem
Matematikatanár MSc (2014) Nyíregyházi Főiskola
Orosz Gabriella
osztályfőnök, pedagógus I.
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-néprajz szak. Kulturális antropológus, magyar-néprajz szakos bölcsész és tanár (2007)
Mentori, vezetőtanári szakvizsga (2018) Nyíregyházi Egyetem
Pájerné Tóth Ágnes Mária
pedagógus II.
Bessenyei TKF matematika - angol szakos ált. isk. tanár (1992)
Miskolci Egyetem - angoltanár mester (2011)
Palkovics Borbála Róza
pedagógus II.
Bessenyei TKF matematika - angol szakos általános iskolai tanár (1992)
Debreceni Egyetem alkalmazott nyelvészet angol specializációval (2001)
Miskolci Egyetem angoltanár (2013)
Polyák-Dengi Anita
pedagógus I.
Debreceni Egyetem olasz nyelv és irodalom szakos tanár, 2003
Debreceni Egyetem gyógypedagógus, logopédus, 2021
Debreceni Egyetem Pszichológia Kar Tehetséggondozó/Tehetségfejlesztő szakvizsga, 2023
Takács Csaba
pedagógus I.
Debreceni Egyetem alapokleveles matematikus
Debreceni Egyetem Alkalmazott matematikus Msc Nyíregyházi Egyetem Középiskolai matematikatanár
Táriné Orosz Edina Erzsébet
munkaközösség-vezető, pedagógus II.
Magyar-angol szakos általános iskolai tanár (2000) Nyíregyházi Egyetem
Angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár (2007) Károli Gáspár Református Egyetem
Okleveles magyartanár mesterképzés (2014) Nyíregyházi Egyetem
Varga Csongor
pedagógus II.
Bessenyi György TKF matematika-számítástechnika
KLTE informatika
NYE matematika
Vasné Iván Györgyi Ágnes
pedagógus II.
Bessenyi György TKF biológia-testnevelés-német szakos általános iskolai tanár
Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi kar gyógytestnevelő tanár

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.